SOS Animals - första resan / first volonteer trip

Augusti 2017

______

Bläddra för att se fler bilder / swipe for more pictures

Vill du uppleva något du aldrig kommer att glömma? Då rekommenderar jag dig att boka en volontärresa på ett shelter. Du kommer få lärdom och minnen för livet.Do you want to experience something you will never forget? If so, I recommend you to go on a volunteer trip to a rescue. You will get experience and memories for life.
En regnig höstdag år 2015 anlände våran första SOS hund till hästgården. Lilla Bus döpte vi henne till. Hon är en fantastiskt, livsglad och underbar liten hund som förgyllt våra dagar sedan dess. Omplaceringshundar från Sverige och andra länder har alltid funnits i min omgivning. Jag känner och har mött underbara individer som trots en tuff start i livet är genuint snälla. Varför jag främst bokade min resa var för att ge någonting tillbaka till utsatta djur som ständigt har funnits där för mig i min vardag. Jag bestämde mig då för att åka till SOS Animals shelter i Coin nära Malaga som volontär året jag blev myndig. Sagt och gjort, jag bokade två veckors volontärarbete under augustimånaden 2017.A rainy autumn day in 2015, our first SOS dog arrived at the horse farm.  She is a wonderful and joyfull little dog whom we love very much. Rescue dogs has always been in my life one way or another. I have met so many wonderful dogs who despite a tough start in life are genuinely kind. Why I mainly booked my trip was to give something back to these amazing creatures that have always been there for me in my everyday life. I decided to go to the SOS Animals shelter in Coin near Malaga as a volunteer the year I turned eighteen. I booked a two weeks of volunteerwork during the month of August 2017.


Bakgrund till min resa  / My travel background

Resan / The trip

Innan avfärd fick jag ett mail av organisationen. Där fick jag information om packlista samt vem och vart jag skulle bli upphämtad. Efter några timmars flyg anlände jag till flygplatsen Malaga Costa del Sol. Väl framme vid flygplatsen blev jag upphämtat av en person från organisationen och blev avlämnat vid sheltret som ligger ca 40 min från flygplatsen.


Sheltret är uppdelat på två olika ställen och heter SOS 1 och SOS 2. På SOS 1 befinner sig de flesta hundarna. Det är även där vi volontärer bor. SOS 2 ligger ca 20 min med bil från SOS 1.


 Herregud vad mycket hundar var min första tanke! Det fanns hundar i olika färger, storleker, raser och åldrar. Efter en introduktion av huset och de andra volontärerna packade jag upp mina saker inför mina kommande två veckor.Before departure, I received an email from the organizers with all details regarding my journey. Once I arrived at Malaga Costa del Sol airport, I was picked up by a person from the organisation who drove me to the shelter located about 40 min from the airport.


The SOS shelter is divided into two different places called SOS 1 and SOS 2. Most dogs live at SOS 1. It is also where we volunteers live. SOS 2 is approximately 20 minutes by car from SOS 1.


My first thought: omg so many dogs! There were dogs with differant colors, sizes, breeds and ages. After an introduction of the house and saying hi to the other volunteers, I packed up my things for my next two weeks as a volonteer.

En dag som volontär / A day as a volonteer

Volontärarbetet på SOS innebär bland annat:


1. Matning utav hundarna som bor på sheltret, cirka 50 hundar.

2. Medicera hundar vid behov.

3. Städa området där hundarna vistas dvs huset vi bor i, kennlarna, rastgårdar mm

4. Promenara hundarna.

5. Socialisera hundarna genom att umgås med dem dagligen.

6. Vårda päls och klor.En dag som volontär på SOS börjar med ett 4-timmars jobbpass på förmiddagen följd av siesta (ledig tid) i några timmar för att sedan jobba ett eftermiddagspass på 3-timmar. Under siestan har vi ett löpande schema på volontärer som ska spendera extra tid med hundarna för att socialisera och miljöträna dem. I och med att siestan är några timmar har du tid att åka iväg på äventyr på egen hand eller tillsammans med andra volontärer. Under siestan så stannade jag dels på sheltret för att fotografera hundar men åkte även iväg på lite äventyr. Tillsammans med andra volontärer besökte jag bland annat Malaga under en eftermiddag och åkte till ett vattenfall. På kvällarna gick vi ibland till närmaste resturang, spelade spel eller tog det lugnt i huset.Tasks you do as a volonteer at SOS:


1. Feeding of the dogs living on the sheltret, about 50 dogs.

2. Medicate dogs if needed.

3. Clean areas where the dogs are living and playing, for example the the kennels, playpenns etc.

4. Walk the dogs.

5. Socialize the dogs by spending time with them daily.

6. Bath the dogs and cut their clawsAs a volonteer at SOS, your day starts with a 4-hours work shift in the morning followed by siesta (free time) for a few hours and then a afternoon shift of three hours. During siesta, some volonteers have the responsability to be with the dogs. You can play, cuddle or learn them knew tricks. It is important for the dogs to get so much human time as possible. There is a schedule that tells us which volonteers will take care of the dogs during siesta. Since the siestan is a few hours, you have time to go explore the surrondings on your own or with other volunteers. During the siesta, I stayed sometime at the shelter to photograph dogs but also did some exploring. Together with other volunteers, I visited Malaga during an afternoon and swimmed in a waterfall. In the evenings, we sometimes went to the nearest resturant, played games or took it easy at the house.

Mina två veckor på SOS har givit mig erfarenhet och minnen för livet. Jag har jobbat tillsammans med fyrbenta varelser med olika bakgrunder och historier. Hundar som har råkat illa ut men viftar ständigt på svansen oavsett tid på dygnet. Jag har umgåtts med människor likt mig som brinner för hundar och tillsammans har vi delat många roliga stunder och skratt. Varje hund jag har träffat har lämnat ett avtryck hos mig. Varje ansikte jag har fotograferat har etsat sig fast i mitt minne. Det är ett liv som har räddats. Ett liv som inte har gått till spillo. Ett liv som får chansen till en helt ny tillvaro jag önskade alla hundar på denna planet fick uppleva: ett eget, kärleksfullt hem.


Utan volontärer kan inte SOS Animals fungera. Volontärarbetet hos SOS Animals är essentiellt för gatuhundar ska få chansen till ett bättre liv. Jag kommer alltid blicka tillbaka till denna resa som bland det bästa jag har upplevt. Jag åkte hem i vetskap att jobbet jag utförde gjorde skillnad. Dels för hundarna men främst för mig själv. Det är något jag aldrig kommer ångra.My two weeks at SOS have given me experience and memories for life. I have worked with four-legged creatures with different backgrounds and stories. Dogs that have suffered a lot but still waving their tail. I've been hanging out with people just like myself whom are passionate about dogs and together we have shared many fun moments. Every dog ​​I've met has left me a pawprint in my heart. Every face I've photographed has is stuck in my memory. It's a life that has been saved. A dog that gets the chance to live a life I wished all dogs on this planet got to experience: a own, loving home.


Without volunteers, SOS Animals can't keep on helping stray dogs. Volunteering at SOS Animals is essential for the dogs to get a chance of a better life. I will always look back on this trip as one of the best things I've experienced. I went home knowing that the job I was doing made a difference. Partly for the dogs but mainly for myself. That's something I'll never regret.

© All rights reserved